Title of Page: Legal Literacy

Image © Grant Hyatt Photography

Pecyn Cymorth Prosiect Gwirionedd

Cyhoeddwyd gan: Y Bwrdd. Gwe 4 Mai 2018

Truth Project Booklet Truth Project Digital Media Toolkit

Rheoliadau ar gyfer y Bwrdd Diogelu Annibynnol Cenedlaethol a Byrddau Rhanbarthol

Cyhoeddwyd gan: Y Bwrdd. Maw 3 Ebr 2018

Lawrlwytho fersiwn Microsoft Word

Polisi ac Arfer: Trais yn y Cartref

Cyhoeddwyd gan: Y Bwrdd. Llu 5 Maw 2018

Y stori o IRIS, prosiect sy wedi’u galluogi meddygon teulu i adnabod ac atgyfeirio dioddefwyr cam-drin domestig.   

Wythnos Diogelu

Cyhoeddwyd gan: Y Bwrdd. Llu 13 Tach 2017

13 – 17 Tachwedd 2017 Bydd Wythnos Diogelu Cenedlaethol ledled Cymru yn digwydd rhwng 13 – 17 Tachwedd 2017. Nod Wythnos Diogelu yw trefnu digwyddiadau i godi ymwybyddiaeth ymhlith y cyhoedd ac ymhlith arbenigwyr am ddiogelu plant ac oedolion sydd mewn perygl. Mae pob un o’r byrddau rhanbarthol wedi datblygu amserlen o weithgareddau i ddigwydd drwy gydol – Read more..

Knife Edge

Cyhoeddwyd gan: Y Bwrdd. Sad 21 Hyd 2017

 Dyma fideo nerthol gan Heddlu Gogledd Cymru ar oblygiadau troseddu â chyllyll sy’n enghraifft gadarnhaol iawn o ymgysylltu â phobl ifanc.

Stori Beth

Cyhoeddwyd gan: Y Bwrdd. Iau 19 Hyd 2017

 Mae Jennie Lewis yn fam i ferch ifanc sydd â syndrom Down. Dyma hi’n tynnu sylw at rôl hanfodol a hir dymor teuluoedd wrth wneud bywydau cyffredin yn bosib i bobl ag anableddau dysgu.

Gweithio gyda theuluoedd mewn Adolygiadau Dynladdiadau Domestig

Cyhoeddwyd gan: Keith Towler. Mer 20 Medi 2017

  Yng Nghynhadledd Bwrdd Diogelu Bae’r Gorllewin llynedd, cefais y pleser o gyfarfod a Frank Mullane, Prif Swyddog Gweithredol Advocacy After Fatal Domestic Abuse (AAFDA), Sefydlodd Frank AAFDA er cof am ei chwaer Julia Pemberton a’i mab Will a lladdwyd gan ei phartner. Mae Frank yn siaradwr diddorol iawn a dangosodd yn glir drwy ei – Read more..