Title of Page: Legal Literacy

Image © Grant Hyatt Photography

Cyntaf/Olaf
*pubpng.com

Nid oes gan y Bwrdd Diogelu Annibynnol Cenedlaethol y pwerau na’r awdurdod i ymchwilio i gwynion neu bryderon unigol. Os nad ydych wedi gwneud hynny eisoes, byddem yn argymell eich bod yn anfon eich pryderon i’r canlynol y Bwrdd Diogelu Rhanbarthol ar gyfer eich ardal.

Os ydych yn anfodlon, mae gennych yr hawl hefyd i fynd â’ch cwyn ymhellach, drwy:

Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru 

Arolygiaeth Gofal Cymru ac

Arolygiaeth Gofal Iechyd Cymru