Canllawiau’r Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd ynghylch cymhwystra ac atgyfeiriadau gwahardd

Page Icon

Mae canllawiau’r Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd ynghylch cymhwystra ac atgyfeiriadau gwahardd i’w gweld ar wefan Llywodraeth y DU yma:

https://www.gov.uk/government/publications/dbs-guidance-leaflets