Adroddiad Blynyddol 2022-2023

Page Icon

Mae’n bleser gan y Bwrdd Diogelu Annibynnol Cenedlaethol gyflwyno’r Adroddiad Blynyddol ar gyfer 2022-2023. Mae’r adroddiad hwn yn cyd-daro â diwedd yr ail dymor o dair blynedd ac â dechrau trydydd tymor y Bwrdd (2023- 2026). 

Darllenwch adroddiad y Bwrdd, 2022-23.

 

NISB Annual Report 2022-23 - CYM - FINAL

 

Lawrlwytho fersiwn PDF