Title of Page: Safeguarding News

Image © Grant Hyatt Photography

Dyma leoliad y newyddion a barn gan y Bwrdd Diogelu Annibynnol Cenedlaethol

Heddlu Gogledd Cymru arolwg #LlaisYnErbynTrais

Cyhoeddwyd gan: Y Bwrdd. Iau 17 Meh 2021

Mae Heddlu Gogledd Cymru wedi lansio arolwg #LlaisYnErbynTrais ac yn gofyn i fenywod ar draws y gogledd rannu eu barn am ddiogelwch personol a rhannu eu profiadau. Bydd yr ymatebion yn ddienw a byddant yn helpu i lywio ein dull o wella diogelwch personol. Gallwch gymryd rhan yn yr arolwg yma: https://nwpcorpcomms.typeform.com/to/locAtuBn    

Gwefan newydd yn helpu pobl hŷn sy’n cael eu cam-drin i ddod o hyd i’r wybodaeth, y cyngor a’r gefnogaeth sydd eu hangen arnynt

Cyhoeddwyd gan: Y Bwrdd. Maw 8 Meh 2021

Mae Comisiynydd Pobl Hŷn Cymru wedi lansio gwefan newydd i helpu pobl hŷn sy’n cael eu cam-drin, neu’r rheini sydd mewn perygl o gael eu cam-drin, i ddod o hyd i’r wybodaeth, y cyngor a’r gefnogaeth sydd eu hangen arnynt. Gan ddefnyddio’r wefan newydd gall pobl hŷn, yn ogystal â’u ffrindiau a’u teuluoedd, chwilio yn rhwydd – Read more..

Mynnwch Help Cadwch yn Ddiogel: Gwybodaeth a chymorth i pobl hŷn sy’n cael eu cam-drin

Cyhoeddwyd gan: Y Bwrdd. Mer 5 Mai 2021

Yn ystod y flwyddyn ddiwethaf, rydym wedi bod yn gweithio gydag amrywiaeth o bartneriaid fel rhan o’r Grŵp Gweithredu ar Atal Cam-drin a sefydlwyd gan Gomisiynydd Pobl Hŷn Cymru. Mae rhagor o wybodaeth am y gwaith hwn ar gael yma. Fel rhan o’n gwaith, rydym wedi datblygu taflen wybodaeth newydd i ddarparu gwybodaeth a chefnogaeth – Read more..

Darllenwch lythyr newyddion Comisiynydd Pobl Hŷn Cymru

Cyhoeddwyd gan: Y Bwrdd. Iau 25 Maw 2021

  Croeso i gylchlythyr rhanddeiliaid Comisiynydd Pobl Hŷn Cymru. Bwriad hwn yw rhoi cipolwg i chi ar waith diweddaraf y Comisiynydd a’i thîm, yn ogystal â datblygiadau allweddol mewn polisi ac ymarfer sy’n ymwneud â heneiddio a phobl hŷn. Os hoffech chi gael rhagor o wybodaeth am unrhyw un o’r eitemau neu os oes gennych – Read more..

Byddwch yn ddiogel dros y Nadolig: cyngor gan Get Safe Online

Cyhoeddwyd gan: Y Brwdd. Llu 14 Rhag 2020

Rydym wedi casglu awgrymiadau arbenigol i’ch helpu i fwynhau’r Nadolig hwn ar-lein yn ddiogel ac yn hyderus. Mae rhagor o wybodaeth ar gael yn www.getsafeonline.org/safechristmas    

Making connections: a multi-disciplinary analysis of domestic homicide, mental health homicide and adult practice reviews

Cyhoeddwyd gan: Y Bwrdd. Mer 25 Tach 2020

Llongyfarchiadau i Amanda Robinson a’i chydweithwyr ym Mhrifysgol Caerdydd ar ennill gwobr am bapur rhagorol yn ddiweddar, sef papur ar gyfer ‘The Journal of Adult Protection’ a oedd yn dwyn y teitl ‘Making connections: a multi-disciplinary analysis of domestic homicide, mental health homicide and adult practice reviews’.   https://www.emerald.com/insight/content/doi/10.1108/JAP-07-2018-0015/full/html  

Newyddion yn yr archif