Title of Page: Safeguarding News

Image © Grant Hyatt Photography

Dyma leoliad y newyddion a barn gan y Bwrdd Diogelu Annibynnol Cenedlaethol

Darllenwch lythyr newyddion Comisiynydd Pobl Hŷn Cymru

Cyhoeddwyd gan: Y Bwrdd. Iau 25 Maw 2021

  Croeso i gylchlythyr rhanddeiliaid Comisiynydd Pobl Hŷn Cymru. Bwriad hwn yw rhoi cipolwg i chi ar waith diweddaraf y Comisiynydd a’i thîm, yn ogystal â datblygiadau allweddol mewn polisi ac ymarfer sy’n ymwneud â heneiddio a phobl hŷn. Os hoffech chi gael rhagor o wybodaeth am unrhyw un o’r eitemau neu os oes gennych – Read more..

Byddwch yn ddiogel dros y Nadolig: cyngor gan Get Safe Online

Cyhoeddwyd gan: Y Brwdd. Llu 14 Rhag 2020

Rydym wedi casglu awgrymiadau arbenigol i’ch helpu i fwynhau’r Nadolig hwn ar-lein yn ddiogel ac yn hyderus. Mae rhagor o wybodaeth ar gael yn www.getsafeonline.org/safechristmas    

Making connections: a multi-disciplinary analysis of domestic homicide, mental health homicide and adult practice reviews

Cyhoeddwyd gan: Y Bwrdd. Mer 25 Tach 2020

Llongyfarchiadau i Amanda Robinson a’i chydweithwyr ym Mhrifysgol Caerdydd ar ennill gwobr am bapur rhagorol yn ddiweddar, sef papur ar gyfer ‘The Journal of Adult Protection’ a oedd yn dwyn y teitl ‘Making connections: a multi-disciplinary analysis of domestic homicide, mental health homicide and adult practice reviews’.   https://www.emerald.com/insight/content/doi/10.1108/JAP-07-2018-0015/full/html  

Uchafbwyntiau’r Wythnos Ddiogelu

Cyhoeddwyd gan: Y Bwrdd. Mer 25 Tach 2020

Dyma eich cyfle i glywed Jane Randall, Cadeirydd Bwrdd Diogelu Annibynnol Cenedlaethol Cymru, yn siarad â Chomisiynydd Pobl Hŷn Cymru a Chomisiynydd Plant Cymru am brofiadau’r grwpiau y maent yn eu cynrychioli ac am y modd y mae’r pandemig a’r cyfnodau clo cenedlaethol wedi effeithio arnynt.   Os ydych yn cael trafferth gwylio’r fideo ar – Read more..

Don’t Let Me Fall Through the Cracks: adroddiad ynghylch digartrefedd ymhlith pobl ifanc yng Nghymru sydd wedi bod mewn gofal

Cyhoeddwyd gan: Y Bwrdd. Mer 4 Tach 2020

Mae End Youth Homelessness Cymru wedi cyhoeddi adroddiad ynghylch digartrefedd ymhlith pobl ifanc yng Nghymru sydd wedi bod mewn gofal. Gallwch ddarllen yr adroddiad yma:  

Sut mae osgoi twyll wrth wneud eich siopa Nadolig ar-lein: cyngor gan Get Safe Online

Cyhoeddwyd gan: Y Bwrdd. Mer 4 Tach 2020

Adeg brysuraf y flwyddyn o safbwynt siopa ar-lein yw’r adeg brysuraf hefyd i droseddwyr ar-lein. Darllenwch ein cyngor arbenigol, hawdd ei ddilyn. www.getsafeonline.org/safechristmas  

Newyddion yn yr archif