Adroddiad newydd: Farwolaethau sy’n gysylltiedig â dŵr ymhlith plant a phobl ifanc dan 25 oed, Cymru, 2013-2022

Page Icon

Mae adroddiad gan y Rhaglen Adolygu Marwolaethau Plant, Diogelwch Dŵr Cymru a’r Gymdeithas Frenhinol er Atal Damweiniau (ROSPA) ar Farwolaethau sy’n gysylltiedig â dŵr ymhlith plant a phobl ifanc dan 25 oed, Cymru, 2013-2022 bellach yn fyw.

Nod yr adroddiad hwn yw helpu i lywio gwaith gweithwyr proffesiynol diogelwch dŵr yng Nghymru i atal marwolaethau plant a phobl ifanc yn y dyfodol oherwydd marwolaethau sy’n gysylltiedig â dŵr.

Darllenwch yr adroddiad yma.