Cofnodion ein trafodaethau

Ar y dudalen hon gallwch ddarllen cofnodion o gyfarfodydd a thrafodaethau diweddaraf y Bwrdd

Nodiadau trafodaethau BDAC – Haf 2017

Cyhoeddwyd gan: Margaret Flynn. Llu 11 Medi 2017

Cyfarfu’r Bwrdd Diogelu Annibynnol Cenedlaethol yn Swyddfeydd Llywodraeth Cymru yn Llandudno yn ystod mis Mehefin 2017. Er ein bod yn ffafrio lleoliadau sy’n dangos bod y Bwrdd Cenedlaethol yn annibynnol – yng Nghaerdydd rydym yn cyfarfod yn 30 Siambrau Plas-y-Parc fel rheol – ni wnaethom lwyddo i ddod o hyd i leoliad arall. Buom yn – Read more..

Nodiadau trafodaethau BDAC – 8 Mai 2017

Cyhoeddwyd gan: Margaret Flynn. Maw 9 Mai 2017

Cyfarfod y BDAC – 8 Mai 2017  Dyma gyfarfod cyntaf ail flwyddyn y Bwrdd Diogelu Annibynnol Cenedlaethol a chytunom fod ein mis mêl drosodd! Roedd gennym agenda lawn a ddechreuodd gyda’r diweddaraf gan Lywodraeth Cymru. £200k yw ein cyllideb ar gyfer Ebrill 2017-Mawrth 2018. Clustnodwyd hanner hyn i’n cynllun gwaith a hanner i ffioedd ac – Read more..