Canfyddiadau o ddadansoddiad thematig o Adolygiadau o Ymarfer Oedolion yng Nghymru

Page Icon

Mae Bwrdd Diogelu Annibynnol Cenedlaethol Cymru yn falch o gyhoeddi adroddiad: Canfyddiadau o ddadansoddiad thematig o Adolygiadau Ymarfer Oedolion yng Nghymru. Gallwch ddarllen y 5 thema a’r 15 o argymhellion a nodwyd yma:

 

Canfyddiadau o ddadansoddiad thematig o Adolygiadau o Ymarfer Oedolion yng Nghymru - Awst 2021 - V2

 

Dadlwythwch y fersiwn Word yma