Amddiffyn a Diogelu Pobl Hŷn: Pecyn Gwybodaeth Covid-19

Page Icon

Rydym yn gweithio gydag amrywiol sefydliadau i sicrhau bod pobl hŷn yn cael eu gwarchod a’u diogelu yn ystod y pandemig Covid-19. Llwythwch ein pecyn gwybodaeth newydd i lawr a chael gwybod mwy am yr hyn y mae angen i chi chwilio amdano a ble i fynd am help a chefnogaeth.

 #CaelHelpCadw’nDdiogel 

 #NidYdychArEichPenEichHun 

 

Protecting and Safeguarding Older People Action Group - Covid-19 Information Pack (w)

Lawrlwytho fersiwn Microsoft Word