Title of Page: Safeguarding News

Image © Grant Hyatt Photography

Dyma leoliad y newyddion a barn gan y Bwrdd Diogelu Annibynnol Cenedlaethol

Mae gan bob un ohonom ran i’w chwarae yn diogelu pobl hŷn rhag cael eu cam-drin

Cyhoeddwyd gan: Y Bwrdd. Maw 12 Mai 2020

Mae grŵp gweithredu1 yn gweithio i atal cam-drin pobl hŷn yn annog y cyhoedd i roi gwybod am unrhyw bryderon sydd ganddynt y gallai person hŷn fod mewn perygl neu eu bod yn cael eu cam-drin. O dan y mesurau cyfyngiadau symud presennol, mae llawer o’r cyfleoedd arferol i nodi camdriniaeth – drwy gyswllt gyda – Read more..

Mae NSPCC yn cynnig cefnogaeth yn ystod pandemig COVID 19

Cyhoeddwyd gan: Y Bwrdd. Iau 30 Ebr 2020

Eich helpu chi i gefnogi plant yn ystod pandemig COVID-19:  

Canllawiau a gyhoeddwyd gan Lywodraeth Cymru yn ddiweddar ar gyfer y sawl sy’n gweithio mewn gwasanaethau i oedolion

Cyhoeddwyd gan: Y Bwrdd. Mer 29 Ebr 2020

Gweler y canllawiau a gyhoeddwyd gan Lywodraeth Cymru yn ddiweddar ar gyfer y sawl sy’n gweithio mewn gwasanaethau i oedolion, ynghyd â phwyntiau cyswllt: Safeguarding Adults – resources Safeguarding – practitioner handout

Datganiad gan Gomisiynydd Pobl Hŷn Cymru

Cyhoeddwyd gan: Y Bwrdd. Iau 23 Ebr 2020

Dydych chi ddim ar eich pen eich hun. Rydyn ni yma i chi a gallwn eich helpu a’ch cefnogi

Gweithwyr gofal cymdeithasol yng Nghymru i dderbyn cerdyn i brofi eu bod yn weithwyr allweddol

Cyhoeddwyd gan: Y Bwrdd. Maw 14 Ebr 2020

Mae cerdyn yn cael ei anfon at bob gweithiwr gofal cymdeithasol yng Nghymru i’w helpu o bosibl i gael y buddion sydd ar gael i weithwyr allweddol yn ystod y pandemig coronafeirws (COVID-19). https://gofalcymdeithasol.cymru/gwella-gwasanaethau/gwybodaeth-ac-adnoddau-ich-tywys-trwy-covid-19

Canllawiau ynghylch Plant a Phobl Ifanc Agored i Niwed a’r Coronafeirws

Cyhoeddwyd gan: Y Bwrdd. Iau 9 Ebr 2020

Mae Llywodraeth Cymru wedi llunio arweiniad sy’n nodi gwybodaeth am blant agored i niwed a diogelu yn ystod y pandemig coronafeirws. Gellir gweld y canllawiau yma: https://llyw.cymru/plant-agored-i-niwed-diogelu-y-coronafeirws

Newyddion yn yr archif