Y prosiect Llywio Dyfodol Diogelu yng Nghymru: Canfyddiadau Prifysgol John Moores Lerpwl

Page Icon

Mae’r Bwrdd Diogelu Annibynnol Cenedlaethol yn falch iawn o rannu â chi ganfyddiadau Prifysgol John Moores Lerpwl ar gyfer y prosiect Llywio Dyfodol Diogelu yng Nghymru. Ceir 5 adroddiad:

Adroddiad 1 – Diogelu yng Nghymru: Adolygiad Llenyddiaeth

Adroddiad 2 – Ffrwd Waith Ddata 1: Profiadau ymarferwyr o drefniadau diogelu amlasiantaeth ar draws Cymru

Adroddiad 3 – Ffrwd Waith Ddata 2: Profiadau defnyddwyr gwasanaeth o waith diogelu

Adroddiad 4 – Ffrwd Waith Ddata 3: Fframwaith Perfformiad Diogelu

Adroddiad 5 – Adroddiad Crynodeb Gweithredol Cenedlaethol

Hoffai’r Bwrdd Diogelu Annibynnol Cenedlaethol ymddiheuro. Mae’r fersiynau Cymraeg yn cael eu cwblhau ar hyn o bryd a byddant yn cael eu cyhoeddi yma cyn gynted ag y byddant ar gael.