Stopio Cosbi Corfforol

Page Icon

O 21 Mawrth 2022, bydd cosbi plant yn gorfforol yn anghyfreithlon yng Nghymru. Mae’r ymgyrch Stopio Cosbi Corfforol yn codi ymwybyddiaeth am y newid pwysig hwn yn y gyfraith, ac wedi dechrau ar gyfnod mwyaf dwys a phwysicaf yr ymgyrch hyd yma.