Gwyliwch ar-lein: “Yr Hawl i fod yn Ddiogel – atal ac ymateb i gam-drin plant yn rhywiol a chamfanteisio rhywiol ar blant yng Nghymru”

Page Icon

Yn rhan o’r Wythnos Genedlaethol Diogelu, cynhaliodd Llywodraeth Cymru ddigwyddiad ar-lein – “Yr Hawl i fod yn Ddiogel – atal ac ymateb i gam-drin plant yn rhywiol a chamfanteisio rhywiol ar blant yng Nghymru”.

Dilynwch y ddolen gyswllt i weld y cyflwyniad a’r panel holi ac ateb a gadeiriwyd gan Tessa Hodgson sy’n aelod o’r Bwrdd Diogelu Annibynnol Cenedlaethol.

Cynhadledd Ar-lein Yr Hawl i fod yn Ddiogel 2021 (liveeventstream.online)