Pecyn Partneriaid Ymgyrch Stopio Cosbi Corfforol

Page Icon

 Mae 21 Mawrth 2022 yn foment hanesyddol i blant a’u hawliau yng Nghymru. O’r diwrnod hwn ymlaen, bydd cosbi plant yn gorfforol yn anghyfreithlon yng Nghymru. 

Er mwyn codi ymwybyddiaeth o’r newid hwn yn y gyfraith, mae Llywodraeth Cymru yn lansio’r ymgyrch Stopio Cosbi Corfforol ddydd Mawrth 21 Medi, chwe mis cyn i’r newid ddod i rym.

Yn rhan o’r lansiad, bydd gan y Llywodraeth hysbysebion ar y teledu a’r radio ac ar sianelau ar gyfryngau cymdeithasol.

I gael mwy o wybodaeth am y newid yn y gyfraith, cliciwch yma.

I weld adnoddau’r ymgyrch, cliciwch yma.

044700 - CAMPAIGN LEAFLET A4 - WELSH - ACCESSIBLE