Uchafbwyntiau’r Wythnos Ddiogelu

Page Icon

Dyma eich cyfle i glywed Jane Randall, Cadeirydd Bwrdd Diogelu Annibynnol Cenedlaethol Cymru, yn siarad â Chomisiynydd Pobl Hŷn Cymru a Chomisiynydd Plant Cymru am brofiadau’r grwpiau y maent yn eu cynrychioli ac am y modd y mae’r pandemig a’r cyfnodau clo cenedlaethol wedi effeithio arnynt.

 

Os ydych yn cael trafferth gwylio’r fideo ar ein gwefan, cliciwch yma: https://www.youtube.com/watch?v=0JJT42l_tbw