Making connections: a multi-disciplinary analysis of domestic homicide, mental health homicide and adult practice reviews

Page Icon

Llongyfarchiadau i Amanda Robinson a’i chydweithwyr ym Mhrifysgol Caerdydd ar ennill gwobr am bapur rhagorol yn ddiweddar, sef papur ar gyfer ‘The Journal of Adult Protection’ a oedd yn dwyn y teitl ‘Making connections: a multi-disciplinary analysis of domestic homicide, mental health homicide and adult practice reviews’.

 

https://www.emerald.com/insight/content/doi/10.1108/JAP-07-2018-0015/full/html

 

10-1108_JAP-07-2018-0015