Responding to child sexual abuse

Page Icon

Mae’r adroddiad Responding to child sexual abuse: learning from children’s services in Wales ar gael yn nawr ar wefan y Ganolfan Arbenigedd ar Gam-drin Plant yn Rhywiol. Mae’r Ganolfan hefyd wedi cyhoeddi papur briffio sy’n egluro ei hargymhellion i wasanaethau a llunwyr polisi lleol a chenedlaethol yng ngoleuni canfyddiadau’r adroddiad.