Diogelu plant a phobl ifanc gyda’n gilydd wrth ailgodi ar ôl COVID-19

Page Icon

Mae Llywodraeth Cymru wedi llunio’r canllawiau anstatudol hyn i atgoffa ymarferwyr sy’n gweithio ar draws asiantaethau o’u cyfrifoldebau i ddiogelu plant, ac i’w cefnogi i ymateb i bryderon ynghylch plant sy’n wynebu risg.

 

Cadw plant a phobl ifanc yn ddiogel- canllaw anstatudol i ymarferwr- Canllawiau diogelu ar gyfer ymarferwyr sy'n gweithio gyda phlant (hys at 18 oed)