Gwersi’r cyfyngiadau symud: Cefnogi plant a phobl ifanc agored i niwed wrth iddynt ddychwelyd i’r ysgol ac i addysg

Page Icon

Dyma amlinelliad o’r hyn y mae Gweithredu dros Blant Cymru a Barnardo’s Cymru wedi’i ddysgu oddi wrth ein gwasanaethau am effaith Covid-19 ar blant a phobl ifanc agored i niwed, a’u teuluoedd.

https://www.barnardos.org.uk/barnardos-cymru

https://www.actionforchildren.org.uk/what-we-do/our-work-in-wales/ein-gwaith-yng-nghymru-our-work-in-wales/

Gwersi o’r Cyfyngiadau Symud Cefnogi plant a phobl ifanc agored i niwed i ddychwelyd i’r ysgol ac i ddysgu LR