Canllawiau a gyhoeddwyd gan Lywodraeth Cymru yn ddiweddar ar gyfer y sawl sy’n gweithio mewn gwasanaethau i oedolion

Page Icon

Gweler y canllawiau a gyhoeddwyd gan Lywodraeth Cymru yn ddiweddar ar gyfer y sawl sy’n gweithio mewn gwasanaethau i oedolion, ynghyd â phwyntiau cyswllt:

Safeguarding Adults – resources

Safeguarding – practitioner handout