Canllawiau ynghylch Plant a Phobl Ifanc Agored i Niwed a’r Coronafeirws

Page Icon

Mae Llywodraeth Cymru wedi llunio arweiniad sy’n nodi gwybodaeth am blant agored i niwed a diogelu yn ystod y pandemig coronafeirws. Gellir gweld y canllawiau yma:

https://llyw.cymru/plant-agored-i-niwed-diogelu-y-coronafeirws