Canllawiau ynghylch Diogelu Dysgwyr mewn Addysg a’r Coronafeirws

Page Icon

Mae Llywodraeth Cymru wedi llunio canllawiau i ysgolion ynghylch diogelu plant yn ystod y pandemig coronafeirws. Gellir gweld y canllawiau yma:

https://llyw.cymru/canllawiau-ar-ddiogelu-dysgwyr-mewn-addysg-y-coronafeirws