CFAB

Page Icon

CFAB yw cangen y DU o International Social Services (ISS) rhwydwaith o weithwyr proffesiynol a phartneriaid mewn dros 120 o wledydd ledled y byd.    Maent yn darparu cymorth gydag achosion trawsffiniol sy’n cynnwys plant agored i niwed a gallant ddarparu hyfforddiant.  Mae ganddynt hefyd linell gyngor am ddim 020 7735 8941 neu gallwch eu e-bostio info@cfab.org.uk

 

http://cfab.org.uk/