Gwneud i Ddiogelu Gyfrif; Papur Briffio (Mawrth 2018)

Page Icon

Ar 27 Mawrth, cynhaliodd BDAC uwchgynhadledd Gwneud I Ddiogelu Gyfrifi.

Y nod oedd adnabod ac ystyried ffynonellau gwybodaeth a fydd yn galluogi’r Byrddau Rhanbarthol a Chenedlaethol i ddod i gasgliadau mwy cadarn ynghylch effaith diogelu.

Roeddem wrth ein bodd gyda’r ehangder a dyfnder y drafodaeth a’r ymrwymiad tuag at fynd i’r afael â’r mater hwn sy’n codi’n rheolaidd. Amgaeir nodiadau o’r sesiwn. Maent yn llawn ac yn amhriodoladwy fel y cytunwyd yn y cyfarfod. Hoffwn dynnu sylw yn arbennig at y dudalen olaf sy’n cynnwys syniadau ar gyfer gweithredu a ddatblygwyd yn ystod y sesiwn.

Bwriad yr uwchgynhadledd oedd darparu lleoliad ar gyfer y trafodaethau pwysig hyn nid i wneud penderfyniadau. Er bod NISB yn parhau i wthio am fesurau a chanlyniadau gwell nid ydym yn ceisio hyrwyddo camau gweithredu penodol o’r rhestr. Yn hytrach rydym yn eu cynnig fel doethineb cyfunol o’r diwrnod ac yn gobeithio aent yn ysgogi trafodaeth. Byddem yn awyddus i dderbyn unrhyw adborth.

 

2018 07 09 MAKING SAFEGUARDING COUNT - note of summit (cymraeg) - Google Docs