Regional Table Talks on the proposal to remove the defence of reasonable punishment in Wales

Page Icon

Mae Llywodraeth Cymru wedi ymrwymo i roi terfyn ar gosbi plant yn gorfforol drwy dileu amddiffyniad cosb resymol yng Nghymru.

I gael eich adborth ar ddatblygiad y cynnig deddfwriaethol, hoffai Llywodraeth Cymru wahodd cynrychiolwyr o’ch sefydliad chi i Weithdy Rhanbarthol ‘Trafodaethau Bwrdd’. Mae’r dyddiad cau cofrestru wedi’i ymestyn i ddydd Llun 12 Mawrth.

Am ragor o wybodaeth, gweler y gwahoddiad atodedig gyda manylion y digwyddiad a chyfarwyddiadau cofrestru.

Os na allwch chi fynychu unrhyw un o’r digwyddiadau Trafodaethau Bwrdd  cliciwch yma am ragor o wybodaeth am yr ymgynghoriad.

 

 

Cynnig Deddfwriaethol i Ddileu Amddiffyniad Cosb Resymol _Legislative Pr...