Dywedir ei bod yn cymryd cenhedlaeth i adeiladu corff o gyfraith wedi gwneud yn y llys  sy’n dehongli a  gweithredu cynllun statudol newydd.  Isod fe welwch ddolenni i achosion sydd ar hyn o bryd yn cyfeirio at y Ddeddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014′

 

Y Rhestr

Rhestrir yr achosion, yn gyntaf, yn ôl statws y llys ac, yn ail, yn ôl dyddiad penderfynu (mwyaf diweddar yn gyntaf):

 

Uchel Lys

 

LLys Teulu