Adroddiad ar Ddiogelu a Phlant sy’n Cael eu Haddysgu Gartref

Page Icon

Cododd marwolaeth Dylan Seabridge y cwestiwn a yw’r mecanweithiau ddiogelu bresennol ar gyfer plant sy’n cael eu haddysgu gartref yn ddigonol. Yn Chwefror 2017 comisiynodd y Bwrdd Annibynnol Diogelu Cenedlaethol (BDAC) CASCADE, Canolfan Ymchwil A Datblygu Gofal Cymdeithasol Plant, ym Mhrifysgol Caerdydd i ystyried y risgiau posibl mewn perthynas i ddiogelu, iechyd a lles plant a phobl ifanc sy’n cael eu haddysgu gartref.

Yr ydym yn falch o gyhoeddi’r adroddiad heddiw ac edrychwn ymlaen at drafod argymhellion gyda Gweinidogion yn Llywodraeth Cymru. Yn y cyfamser rydym yn gobeithio bydd yn annog trafodaeth ar y pwnc pwysig hwn.

Home Education Report Final Welsh version

Lawrlwytho