Stori Beth

Page Icon

Mae Jennie Lewis yn fam i ferch ifanc sydd â syndrom Down. Dyma hi’n tynnu sylw at rôl hanfodol a hir dymor teuluoedd wrth wneud bywydau cyffredin yn bosib i bobl ag anableddau dysgu.