Llais Diogelu Annibynnol

Twitter logo, link to website Facebook logo, link to the page

Hwn yw wefan y Bwrdd Diogelu Annibynnol Cenedlaethol.

Caiff y corff hwnnw eiadnabod hefyd fel y Bwrdd Gwladol.

Mae gan y Bwrdd Gwladol chwech o Aelodau.

Maent yn gweithio’n rhan amser bob un. Dyletswydd y Bwrdd Cenedlaethol yw : -

Hand Icon

Helpu’r Byrddau Diogelu yng Nghymru i weithio’n effeithiol.

chart icon

Gwneud adroddiadau ar ba mor effeithiol y maen nhw wrth amddiffyn pobl rhag cael eu cam-drin.

Speech Icon

Dweud wrth Lywodraeth Cymru sut y gallai gwaith y Byrddau Diogelu gael ei wella.

Erthyglau Diweddaraf

Cyfyngiadau Ariannol a Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014

Giles Pengelly / 14 Chwefror 2018


Y cefndir cyfreithiol I Ddiogelu

adam / 30 Ionawr 2018


Dathlu diogelu yng Nghymru 

Simon Burch / 29 Medi 2017


Nodiadau trafodaethau BDAC – Haf 2017

Margaret Flynn / 11 Medi 2017


Diogelu, codi llais a hybu gwytnwch

Keith Towler / 5 Medi 2017


Y Bwrdd ar Facebook