Llais Diogelu Annibynnol

Twitter logo, link to website Facebook logo, link to the page

Hwn yw wefan y Bwrdd Diogelu Annibynnol Cenedlaethol.

Caiff y corff hwnnw eiadnabod hefyd fel y Bwrdd Gwladol.

Mae gan y Bwrdd Gwladol chwech o Aelodau.

Maent yn gweithio’n rhan amser bob un. Dyletswydd y Bwrdd Cenedlaethol yw : -

Hand Icon

Helpu’r Byrddau Diogelu yng Nghymru i weithio’n effeithiol.

chart icon

Gwneud adroddiadau ar ba mor effeithiol y maen nhw wrth amddiffyn pobl rhag cael eu cam-drin.

Speech Icon

Dweud wrth Lywodraeth Cymru sut y gallai gwaith y Byrddau Diogelu gael ei wella.

-->