Llais Diogelu Annibynnol

Twitter logo, link to website Facebook logo, link to the page

Hwn yw wefan y Bwrdd Diogelu Annibynnol Cenedlaethol.

Caiff y corff hwnnw eiadnabod hefyd fel y Bwrdd Gwladol.

Mae gan y Bwrdd Gwladol chwech o Aelodau.

Maent yn gweithio’n rhan amser bob un. Dyletswydd y Bwrdd Cenedlaethol yw : -

Hand Icon

Helpu’r Byrddau Diogelu yng Nghymru i weithio’n effeithiol.

chart icon

Gwneud adroddiadau ar ba mor effeithiol y maen nhw wrth amddiffyn pobl rhag cael eu cam-drin.

Speech Icon

Dweud wrth Lywodraeth Cymru sut y gallai gwaith y Byrddau Diogelu gael ei wella.

Y Bwrdd ar Facebook

Prosiect Gwirionedd yr Ymchwiliad Annibynnol i Gam-drin Plant yn Rhywiol - Bwrdd Ddiogelu

Darllenwch fwy am y Prosiect Gwirionedd, a dysgwch sut y gallwch helpu godi ymwybyddiaeth o’r ymgyrch hon sy’n cefnogi dioddefwyr a goroeswyr..

0 likes, 0 comments1 week ago

IICSA Truth Project - Safeguarding Board Wales

Read more about The Truth Project, and learn how you can help raise awareness of this campaign which supports victims and survivors of child..

1 likes, 0 comments1 week ago

Dysgu oddi wrth Wlad yr Haf - Bwrdd Ddiogelu

“Sylwi ar broblem, gofyn cwestiynau a chyfuno gwybodaeth: – mae’n ei gwneud yn bosibl ymyrryd yn gynnar a darparu cymorth, – mae’n ei gwneud..

0 likes, 0 comments2 weeks ago