Llais Diogelu Annibynnol

Twitter logo, link to website Facebook logo, link to the page

Hwn yw wefan y Bwrdd Diogelu Annibynnol Cenedlaethol.

Caiff y corff hwnnw eiadnabod hefyd fel y Bwrdd Gwladol.

Mae gan y Bwrdd Gwladol chwech o Aelodau.

Maent yn gweithio’n rhan amser bob un. Dyletswydd y Bwrdd Cenedlaethol yw : -

Hand Icon

Helpu’r Byrddau Diogelu yng Nghymru i weithio’n effeithiol.

chart icon

Gwneud adroddiadau ar ba mor effeithiol y maen nhw wrth amddiffyn pobl rhag cael eu cam-drin.

Speech Icon

Dweud wrth Lywodraeth Cymru sut y gallai gwaith y Byrddau Diogelu gael ei wella.

Y Bwrdd ar Facebook

Bydd Cynhadledd Bord Gron Flynyddol Plant yng Nghymru yn cynnig cyfleoedd i ystyried ymchwil ac arfer cyfredol sy’n mabwysiadu ymagwedd ‘plentyn..

1 likes, 0 comments1 month ago

The Children in Wales Annual Round Table Conference will provide opportunities to consider current research and practice that takes a ‘whole..

2 likes, 0 comments1 month ago

Gwneud i Ddiogelu Gyfrif; Papur Briffio (Mawrth 2018) - Bwrdd Ddiogelu

Darllenwch y papur briffio ar yr uwchgynhadledd Gwneud i Ddiogelu Gyfrif ar wefan BDAC nawr: http://bwrdddiogelu.cymru/2018/07/10/making-safeguarding-count-a-briefing-paper-march-2018/

0 likes, 0 comments3 months ago

Making Safeguarding Count; A Briefing Paper (March 2018) - Safeguarding Board Wales

Read the briefing paper on the Making Safeguarding Count summit on NISB’s website now: http://safeguardingboard.wales/2018/07/10/making-safeguarding-count-a-briefing-paper-march-2018/

0 likes, 0 comments3 months ago