Adroddiad Blynyddol 2021-2022

Page Icon

Mae Adroddiad Blynyddol 2021-2022 y Bwrdd Diogelu Annibynnol Cenedlaethol yn ymdrin â blwyddyn sydd wedi ein gweld yn dechrau dod allan o’r pandemig Covid-19 ac yn delio â’r effaith sylweddol y mae’r pandemig yn parhau i’w chael ar y gwaith o ddiogelu’r bobl fwyaf agored i niwed yn ein cymdeithas rhag camdriniaeth ac esgeulustod.

Darllenwch adroddiad y Bwrdd, 2021-22.

 

NISB Adroddiad Blynyddol 2021-22

 

Lawrlwytho fersiwn PDF