Adroddiad Comisiynydd Plant Cymru: Coronafeirws a Fi

Page Icon

Ar 13 Mai 2020 lansiwyd yr ymgynghoriad ‘Coronafeirws a Fi’ ddysgu am brofiadau plant a phobl ifanc yng Ngymru. Rhannodd dros 23,700 o blant a phobl ifanc eu barn. Mae adroddiad cychwynnol han yn cynnwys trosolwg o brif ganlyniadau’r ymgynghoriad.

 

C-19 Adroddiad Plant