Effaith y pandemig coronafirws as les plant: camdrin domestig

Page Icon

Mae’r briff hwn yn defnyddio mewnwelediad gan gysylltiadau llinell gymorth NSPCC a sesiynau cwnsela Childline I dynnu sylw at effaith cam-drin domestig ar blant a phobl Ifanc yn ystod y pamdemig coronafirws.

 

impact-of-coronavirus-pandemic-on-child-welfare-domestic-abuse