Wythnos Diogelu

Page Icon

13 – 17 Tachwedd 2017

Bydd Wythnos Diogelu Cenedlaethol ledled Cymru yn digwydd rhwng 13 – 17 Tachwedd 2017.

Nod Wythnos Diogelu yw trefnu digwyddiadau i godi ymwybyddiaeth ymhlith y cyhoedd ac ymhlith arbenigwyr am ddiogelu plant ac oedolion sydd mewn perygl.

Mae pob un o’r byrddau rhanbarthol wedi datblygu amserlen o weithgareddau i ddigwydd drwy gydol yr wythnos a cyfres o daflenni ffeithiau er mwyn roi cyngor i’r cyhoedd.