Heddlu Gogledd Cymru arolwg #LlaisYnErbynTrais

Page Icon

Mae Heddlu Gogledd Cymru wedi lansio arolwg #LlaisYnErbynTrais ac yn gofyn i fenywod ar draws y gogledd rannu eu barn am ddiogelwch personol a rhannu eu profiadau.

Bydd yr ymatebion yn ddienw a byddant yn helpu i lywio ein dull o wella diogelwch personol.

Gallwch gymryd rhan yn yr arolwg yma: https://nwpcorpcomms.typeform.com/to/locAtuBn